Przedszkole Miejskie
nr 16 w Toruniu

Dla Rodziców

KONSULTACJE Z NAUCZYCIELAMI
Istnieje możliwość indywidualnych konsultacji Państwa z nauczycielami, prosimy jednak o wcześniejsze telefoniczne bądź mailowe zaanonsowanie się.
ODDZIAŁ I
ODDZIAŁ II
ODDZIAŁ III
ODDZIAŁ IV
ODDZIAŁ V
NAUCZYCIELE SPECJALIŚCI

Klauzula informacyjna RODO
Na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, s.1), zwanego jako ,,RODO”, poniżej udostępniam klauzulę informacyjną.
Do pobrania TUTAJ

Zasady powierzania i odbierania dzieci
Aby się z nimi zapoznać, prosimy otworzyć poniższy dokument:
Zasady powierzania i odbierania dzieci w Przedszkolu Miejskim nr 16

Regulamin funkcjonowania monitoringu wizyjnego i klauzula informacyjna
Przedszkole prowadzi monitoring wizyjny w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ochrony dóbr i mienia.
Regulamin i klauzula do pobrania TUTAJ

© Przedszkole Miejskie nr 16 w Toruniu 2020