Przedszkole Miejskie
nr 16 w Toruniu

Aktualności

Bilety ulgowe specjalne dla opiekunów dzieci niepełnosprawnych
Uprzejmie informujemy o możliwości składania wniosków o zawarcie umowy z gminą w celu otrzymania biletu MZK dla opiekuna dziecka niepełnosprawnego (uchwała Nr 431/12 Rady Miasta Torunia z dnia 22.11.2012 r. w sprawie zasad korzystania ze środków lokalnego transportu).
Zachęcamy do składania wniosków w okresie wakacji, aby uniknąć natłoku wniosków w ostatnich dniach sierpnia, co miało miejsce w roku ubiegłym.

Do wniosku rodzic powinien załączyć orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o niepełnosprawności oraz zaświadczenie ze szkoły/placówki, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2014/15.
Wnioski należy składać w Wydziale Edukacji, ul. Fałata 39, pok. 24.

Wnioski składają tylko ci rodzice, którzy będą ubiegać się w MZK o bilet dla opiekuna (na okaziciela) na trasie dom-szkoła-dom. Bilet na wszystkie linie rodzicowi nie przysługuje. Jeżeli rodzic nie chce korzystać z biletu na dowożenie dziecka niepełnosprawnego do szkoły/placówki - na trasie dom-szkoła-dom, nie zgłasza się do Wydziału Edukacji w celu zawarcia umowy z gminą.

Natomiast w celu otrzymania biletu dla niepełnosprawnego ucznia rodzic zgłasza się bezpośrednio do MZK (w takim przypadku umowa z gminą nie jest potrzebna).

Szanowni Państwo!
Dzięki uprzejmości i zaangażowaniu jednego z Rodziców, z dniem 1.03.2014 r. rusza GALERIA PRZEDSZKOLNA . Zapraszamy!!!
Hasło zostało udostępnione Państwu podczas zebrania. W przypadku zgubienia/zapomnienia, proszę pytać Panie w grupach :)

PRZERWA URLOPOWA
Życzymy odpoczynku, słonecznej pogody oraz niezapomnianych wrażeń podczas wakacji! Do zobaczenia 1.09.2014 r.!
Przerwa wakacyjna w Przedszkolu Miejskim nr 16 im. Kornela Makuszyńskiego zaplanowana jest na dni: 30.06. – 29.08.2014 r.

Dni adaptacyjne dla dzieci po raz pierwszy przyjętych do przedszkola odbędą się w dniach 28.-29.08.2014 r.

© Przedszkole Miejskie nr 16 w Toruniu 2014