Przedszkole Miejskie
nr 16 w Toruniu

Aktualności

W PAŹDZIERNIKU
Najważniejsze wydarzenia:


Bilety ulgowe specjalne dla opiekunów dzieci niepełnosprawnych
Uprzejmie informujemy o możliwości składania wniosków o zawarcie umowy z gminą w celu otrzymania biletu MZK dla opiekuna dziecka niepełnosprawnego (uchwała Nr 431/12 Rady Miasta Torunia z dnia 22.11.2012 r. w sprawie zasad korzystania ze środków lokalnego transportu).
Do wniosku rodzic powinien załączyć orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o niepełnosprawności oraz zaświadczenie ze szkoły/placówki, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2014/15.
Wnioski należy składać w Wydziale Edukacji, ul. Fałata 39, pok. 24.

Wnioski składają tylko ci rodzice, którzy będą ubiegać się w MZK o bilet dla opiekuna (na okaziciela) na trasie dom-szkoła-dom. Bilet na wszystkie linie rodzicowi nie przysługuje. Jeżeli rodzic nie chce korzystać z biletu na dowożenie dziecka niepełnosprawnego do szkoły/placówki - na trasie dom-szkoła-dom, nie zgłasza się do Wydziału Edukacji w celu zawarcia umowy z gminą.

Natomiast w celu otrzymania biletu dla niepełnosprawnego ucznia rodzic zgłasza się bezpośrednio do MZK (w takim przypadku umowa z gminą nie jest potrzebna).

Szanowni Państwo!
Dzięki uprzejmości i zaangażowaniu jednego z Rodziców, z dniem 1.03.2014 r. rusza GALERIA PRZEDSZKOLNA . Zapraszamy!!!
Hasło zostało udostępnione Państwu podczas zebrania. W przypadku zgubienia/zapomnienia, proszę pytać Panie w grupach :)

JADŁOSPIS
Poniżej przedstawiamy Państwu jadłospis na dni 27.-31.10.2014 r.:
PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK


Posiedzenie Rady Rodziców
Uprzejmie informujemy, że posiedzenie Rady Rodziców odbędzie się 5 listopada 2014 r.


© Przedszkole Miejskie nr 16 w Toruniu 2014