Przedszkole Miejskie
nr 16 w Toruniu

Aktualności

Szanowni Państwo!
Wzorem lat ubiegłych, zwracamy się z gorącą prośbą, abyście rozliczając swoje dochody za rok 2014 przekazali 1% podatku na pomoc dla Przedszkola Miejskiego nr 16 za pośrednictwem Toruńskiego Stowarzyszenia Pomocy Szkole – organizacji pożytku publicznego.
W tym celu należy:
Liczymy na zrozumienie potrzeb oświaty, życzliwy odruch serca i decyzję, która pozwoli uznać, że łączy nas wspólna troska o przyszłość dzieci i jak najlepsze warunki edukacyjne dla nich.

Serdecznie dziękujemy Rodzicom i Przyjaciołom, którzy dokonali powyższego odpisu za rok ubiegły!!!

Zajęcia otwarte
Serdecznie zapraszamy Rodziców na zajęcia otwarte do naszego przedszkola, które odbędą się:


Szanowni Państwo!
Dzięki uprzejmości i zaangażowaniu jednego z Rodziców, z dniem 1.03.2014 r. rusza GALERIA PRZEDSZKOLNA . Zapraszamy!!!
Hasło zostało udostępnione Państwu podczas zebrania. W przypadku zgubienia/zapomnienia, proszę pytać Panie w grupach :)

Najważniejsze wydarzenia
W MARCU:


JADŁOSPIS
Poniżej przedstawiamy Państwu jadłospis na dni 23.-27.03.2015 r.:
PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK


Przedszkole zastępcze - przerwa urlopowa
W tym roku pełnimy dyżur wakacyjny dla dzieci z całego Torunia w dniach: 29.06. – 24.07.2015 r.
Przerwa urlopowa w dniach: 27.07. – 21.08.2015 r.

Uprzejmie informujemy, że w związku z wyczerpaniem miejsc wszystkie przedszkola miejskie zakończyły już zapisy na okres dyżurów do swoich placówek.

Przedszkola niepubliczne dyżurować będą według wywieszonego na tablicy harmonogramu.

Szanowni Państwo!
Uprzejmie informujemy o konieczności złożenia deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2015/2016 w naszym przedszkolu w NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE do 8.04.2015 r. do godziny 15:00.
Nie złożenie deklaracji ww. terminie równoznaczne jest z brakiem możliwości zapewnienia miejsca dla dziecka w przyszłym roku szkolnym.

© Przedszkole Miejskie nr 16 w Toruniu 2015