Przedszkole Miejskie
nr 16 w Toruniu

Aktualności

Szanowni Państwo!
W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo dzieci, prosimy o zgłaszanie do wychowawców grup i dyrektora wszelkich przypadków wystąpienia u dzieci chorób zakaźnych i pasożytniczych.
Dziękujemy!

Kochani Rodzice!
W związku z zawieszeniem działalności przedszkola przesyłamy propozycje zadań do wykonania z dziećmi na tydzień 6.04.2020-10.04.2020.
Gorąco zachęcamy również do fotografowania dzieci z kartami pracy, wytworami plastycznymi czy podczas zabaw i przesyłania zdjęć lub filmików na specjalnie uruchomiony adres mailowy. Będzie nam bardzo miło zobaczyć, że korzystacie Państwo z zamieszczonych przez nas materiałów.
Email pm16zdalnie@wp.pl

Oddział I – „Kornelkowe Małpki”
Pani Iwona i Pani Karolina zachęcają do:
Oddział II – „Kornelkowe Koziołki”
Pani Ewa i Pani Karolina zachęcają do:
Oddział III – „Kornelkowe Jacki i Placki”
Pani Ela i Pani Alina zachęcają do:
Oddział IV – „Kornelki”
Pani Iza i Pani Magda zachęcają do:
Oddział V – „Kornelkowe Murzynki”
Pani Ewa i Pani Marlena zachęcają do:
Dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego pracują w trybie nauczania zdalnego – otrzymują zadania zgodne z dotychczasowym postępem procesu edukacyjno-terapeutycznego oraz zadaniami zawartymi w IPET.

Chętnych rodziców serdecznie zapraszam do kontaktu z logopedą przedszkolnym p. Violettą Korpalską drogą mailową. Na państwa życzenie będą przesyłane ćwiczenia domowe.
Email biuro@nowamowa.edu.pl

Chętnych rodziców dzieci niepełnosprawnych serdecznie zapraszam do kontaktu z rehabilitantem ruchu p. Hanną Pawłowską drogą mailową. Na państwa życzenie będą przesyłane ćwiczenia.
Email hanna.paw2@wp.pl

Psycholog – p. Wiesława Cwynar zachęca do:

Religia
dzieci młodsze:dzieci starsze:
do świąt zmartwychwstania prowadzą nas trzy święte dni:Bardzo proszę o urozmaicanie pracy i wybór dowolnych materiałów. Gdyby ktoś z Państwa wyraził chęć wzbogacenia wiedzy biblijnej dzieci (oczywiście jeśli pozwalają Państwo dzieciom na korzystanie ze smartfonów lub tabletów), serdecznie polecam zainstalowanie aplikacji: bibliadladzieci Dzieci mają tam dostęp nie tylko do pięknych historii, których mogą też wysłuchać, ale również do gier, quizów, kolorowanek.

Projekt „Wszystkie dzieci równe są"
Nasze przedszkole realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, który ma na celu poszerzenie oferty edukacyjnej dla dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego.
Więcej informacji TUTAJ

Wesołych Świąt!
Na nadchodzące Święta Wielkanocne składamy serdeczne życzenia:
niechaj będą zdrowe, pogodne, oraz pełne wiary i nadziei na lepsze jutro
Dyrektor, Nauczyciele i Pracownicy
Przedszkola Miejskiego nr 16

WYNIKI REKRUTACJI
Zgodnie z § 11b rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25.03.2020r. (Dz.U.2020 poz.530): w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, wyniki postępowania rekrutacyjnego podaje się do publicznej wiadomości także na stronach internetowych tych jednostek.
Lista kandydatów zakwalifikowanych – TUTAJ
Lista kandydatów zakwalifikowanych do innych jednostek – TUTAJ
Lista kandydatów niezakwalifikowanych – TUTAJ

Przypominamy również o konieczności potwierdzenia woli w okresie od 3 kwietnia 2020 r. od godziny 12:00 do 14 kwietnia 2020 r. do godziny 15:00.
Brak potwierdzenia woli przez rodzica jest równoznaczny z nieprzyjęciem dziecka do danej jednostki!

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania przedszkoli i szkół, w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, preferowanym sposobem potwierdzenia woli jest przesłanie go drogą elektroniczną.
Proszę zapoznać się z instrukcją potwierdzania woli przyjęcia dziecka do przedszkola: TUTAJ
Kontakt mailowy: pm16tor@poczta.onet.pl

SZANOWNI RODZICE!!!

Zapisy na okres wakacyjny w naszym przedszkolu, tj. 29.06.2020 – 24.07.2020 w gabinecie Pani Dyrektor od 25.11.2019 r.

Strategia Rozwoju Edukacji Miasta Torunia na lata 2016-2023
Zachęcamy do zapoznania się ze Strategią uchwaloną przez Radę Miasta Torunia.
Strategia Rozwoju Edukacji Miasta Torunia na lata 2016-2023 - pdf

SZANOWNI RODZICE!!!
Informujemy, że przerwa wakacyjna w Przedszkolu Miejskim nr 16 zaplanowana jest na dni 27.07.2020 – 23.08.2020
Zainteresowani miejscem w placówkach zastępczych, proszeni są o wpisanie się na listę u nauczycielek w grupach do 20 grudnia 2019 r. do godziny 15:00.

Informacja o liczbie dzieci potrzebujących opieki w czasie zamknięcia placówki macierzystej zostanie przekazana do Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Torunia, który opracuje plan wskazań do przedszkoli zastępczych. Następnie zostaną Państwo poinformowani o przydzielonym przedszkolu.

Rodzice którzy zadeklarują udział dziecka w zajęciach podczas przerwy wakacyjnej, a nie skorzystają z miejsca, będą zobowiązani pisemnie zawiadomić przedszkole zastępcze o tym fakcie na dwa dni przed rozpoczęciem przerwy wakacyjnej.

Zarządzenie nr 351 Prezydenta Miasta Torunia w sprawie ustalenia terminów przerw pracy w przedszkolach w roku 2020

UWAGA RODZICE!
W związku z wprowadzeniem na terenie Polski stanu epidemii, na terenie całego kraju funkcjonowanie wszystkich jednostek oświatowych zostaje zawieszone do dnia 10 kwietnia 2020 r.
Komunikat Ministerstwa Edukacji Narodowej TUTAJ

Prosimy o bieżące śledzenie ogłoszeń na stronie internetowej MEN TUTAJ oraz Urzędu Miasta Torunia TUTAJ

W odpowiedzi na zaistniałą sytuację, w ramach ogólnopolskiej akcji edukacyjnej „Dzieci uczą rodziców" objętej honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej, Centrum Rozwoju Lokalnego przygotowało serię materiałów dydaktycznych do wspólnej domowej nauki rodziców i dzieci. W każdą środę i każdy piątek będą ukazywać się materiały do pobrania całkowicie za darmo. Zamieszczane lekcje będą obejmować tematykę zdrowego bezpieczeństwa, zdrowego trybu życia, promocji sportu, ekologii czy historii. Zakres tematyczny i liczba lekcji będzie zależna od rozwoju sytuacji i ewentualnej decyzji co do wydłużenia okresu zamknięcia przedszkoli i szkół podstawowych.
Materiały można pobrać TUTAJ

Harmonogram zajęć dodatkowych
rok szkolny 2019/2020
ODDZIAŁ I – „Kornelkowe Małpki” – dzieci 3-letnie w godzinach 14:45 – 15:00:
ODDZIAŁ II – „Kornelkowe Koziołki” – dzieci 4-letnie w godzinach 14:30 – 14:45:
ODDZIAŁ III – „Kornelkowe Jacki i Placki” – dzieci 5-letnie w godzinach 13:00 – 13:30:
ODDZIAŁ IV – „Kornelki” – dzieci 6-letnie w godzinach 13:30 – 14:00:
ODDZIAŁ V – „Kornelkowe Murzynki” – dzieci 5/6-letnie w godzinach 14:00 – 14:30:

© Przedszkole Miejskie nr 16 w Toruniu 2020