Przedszkole Miejskie
nr 16 w Toruniu

Aktualności

Szanowni Państwo!
W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo dzieci, prosimy o zgłaszanie do wychowawców grup i dyrektora wszelkich przypadków wystąpienia u dzieci chorób zakaźnych i pasożytniczych.
Dziękujemy!

Kochani Rodzice!
Propozycje zadań do wykonania z dziećmi na tydzień 25.05.2020-29.05.2020.
Gorąco zachęcamy również do fotografowania dzieci z kartami pracy, wytworami plastycznymi czy podczas zabaw i przesyłania zdjęć i filmików na specjalnie uruchomiony adres mailowy. Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy przysyłają wiadomości! Jest nam bardzo miło, że korzystacie Państwo z zamieszczonych materiałów :)
Email pm16zdalnie@wp.pl

Oddział I – „Kornelkowe Małpki”
Pani Iwona zachęca do:
Oddział II – „Kornelkowe Koziołki”
Pani Ewa zachęca do:
Oddział III – „Kornelkowe Jacki i Placki”
Pani Ela i Pani Alina zachęcają do:
Oddział IV – „Kornelki”
Pani Iza i Pani Magda zachęcają do:
Oddział V – „Kornelkowe Murzynki”
Pani Ewa i Pani Marlena zachęcają do:
Dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego pracują w trybie nauczania zdalnego – otrzymują zadania zgodne z dotychczasowym postępem procesu edukacyjno-terapeutycznego oraz zadaniami zawartymi w IPET.

Pani Violetta Korpalska przygotowała materiały do ćwiczeń logopedycznych w domu („Kornelkowe Koziołki”, „Kornelkowe Jacki i Placki” i „Kornelkowe Murzynki”): TUTAJ

Pani Małgorzata Jaźwiecka przygotowała materiały do ćwiczeń logopedycznych w domu („Kornelkowe Małpki”, oddział specjalny i „Kornelki”): TUTAJ

Chętnych rodziców dzieci niepełnosprawnych serdecznie zapraszam do kontaktu z rehabilitantem ruchu p. Hanną Pawłowską drogą mailową. Na Państwa życzenie będą przesyłane ćwiczenia do wykonania w domu.
Email hanna.paw2@wp.pl

Psycholog – p. Wiesława Cwynar zachęca do:
Psycholog – p. Aleksandra Piekarska zachęca do:
RELIGIA
Pani Małgosia przygotowała materiał dla dzieci: TUTAJ

Projekt „Wszystkie dzieci równe są"
Nasze przedszkole realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, który ma na celu poszerzenie oferty edukacyjnej dla dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego.
Więcej informacji TUTAJ

WYNIKI REKRUTACJI
Zgodnie z § 11b rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25.03.2020r. (Dz.U.2020 poz.530): w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, wyniki postępowania rekrutacyjnego podaje się do publicznej wiadomości także na stronach internetowych tych jednostek.
Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych – TUTAJ

SZANOWNI RODZICE!!!

Zapisy na okres wakacyjny w naszym przedszkolu, tj. 29.06.2020 – 24.07.2020 w gabinecie Pani Dyrektor od 25.11.2019 r.

Strategia Rozwoju Edukacji Miasta Torunia na lata 2016-2023
Zachęcamy do zapoznania się ze Strategią uchwaloną przez Radę Miasta Torunia.
Strategia Rozwoju Edukacji Miasta Torunia na lata 2016-2023 - pdf

SZANOWNI RODZICE!!!
Informujemy, że przerwa wakacyjna w Przedszkolu Miejskim nr 16 zaplanowana jest na dni 27.07.2020 – 23.08.2020
Zainteresowani miejscem w placówkach zastępczych, proszeni są o wpisanie się na listę u nauczycielek w grupach do 20 grudnia 2019 r. do godziny 15:00.

Informacja o liczbie dzieci potrzebujących opieki w czasie zamknięcia placówki macierzystej zostanie przekazana do Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Torunia, który opracuje plan wskazań do przedszkoli zastępczych. Następnie zostaną Państwo poinformowani o przydzielonym przedszkolu.

Rodzice którzy zadeklarują udział dziecka w zajęciach podczas przerwy wakacyjnej, a nie skorzystają z miejsca, będą zobowiązani pisemnie zawiadomić przedszkole zastępcze o tym fakcie na dwa dni przed rozpoczęciem przerwy wakacyjnej.

Zarządzenie nr 351 Prezydenta Miasta Torunia w sprawie ustalenia terminów przerw pracy w przedszkolach w roku 2020

UWAGA RODZICE!
W związku z wprowadzeniem na terenie Polski stanu epidemii, na terenie całego kraju funkcjonowanie wszystkich jednostek oświatowych zostaje zawieszone do dnia 24 maja 2020 r.
Komunikat Ministerstwa Edukacji Narodowej TUTAJ

Prosimy o bieżące śledzenie ogłoszeń na stronie internetowej MEN TUTAJ oraz Urzędu Miasta Torunia TUTAJ

W odpowiedzi na zaistniałą sytuację, w ramach ogólnopolskiej akcji edukacyjnej „Dzieci uczą rodziców" objętej honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej, Centrum Rozwoju Lokalnego przygotowało serię materiałów dydaktycznych do wspólnej domowej nauki rodziców i dzieci. W każdą środę i każdy piątek będą ukazywać się materiały do pobrania całkowicie za darmo. Zamieszczane lekcje będą obejmować tematykę bezpieczeństwa, zdrowego trybu życia, promocji sportu, ekologii czy historii. Zakres tematyczny i liczba lekcji będzie zależna od rozwoju sytuacji i ewentualnej decyzji co do wydłużenia okresu zamknięcia przedszkoli i szkół podstawowych.
Materiały można pobrać TUTAJ
Centrum zachęca do obejrzenia filmu: "Wychowanie dzieci – 10 porad psychologa": TUTAJ

Szanowni Rodzice!
Informujemy, że od 25 maja 2020 r. zostały uruchomione zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w przedszkolu.
Decyzja o posłaniu dziecka do przedszkola musi zostać podjęta odpowiedzialnie z pełną świadomością ryzyk, zagrożeń oraz obowiązków bezwzględnie ciążących na Państwu jako rodzicach oraz na pracownikach przedszkola.
Ze względu na konieczność zaplanowania żywienia i organizacji pracy, osoby zainteresowane powrotem do przedszkola w czerwcu proszę o złożenie wniosku na 3 dni przed planowanym powrotem dziecka drogą elektroniczną na adres: pm16tor@poczta.onet.pl
Wniosek o powrót dziecka do przedszkola – TUTAJ
Rodzice, którzy złożyli już wnioski, nie muszą ich przesyłać ponownie.

Dokumenty z którymi należy się zapoznać:

© Przedszkole Miejskie nr 16 w Toruniu 2020