Przedszkole Miejskie
nr 16 w Toruniu

Aktualności

Szanowni Państwo!
W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo dzieci, prosimy o zgłaszanie do wychowawców grup i dyrektora wszelkich przypadków wystąpienia u dzieci chorób zakaźnych i pasożytniczych.
Dziękujemy!

JADŁOSPIS
9.12. - 13.12.2019:
PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK


Projekt „Wszystkie dzieci równe są"
Nasze przedszkole realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, który ma na celu poszerzenie oferty edukacyjnej dla dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego.
Więcej informacji TUTAJ

SZANOWNI RODZICE!!!

Zapisy na okres wakacyjny w naszym przedszkolu, tj. 29.06.2020 – 24.07.2020 w gabinecie Pani Dyrektor od 25.11.2019 r.

Strategia Rozwoju Edukacji Miasta Torunia na lata 2016-2023
Zachęcamy do zapoznania się ze Strategią uchwaloną przez Radę Miasta Torunia.
Strategia Rozwoju Edukacji Miasta Torunia na lata 2016-2023 - pdf

Cicha noc, święta noc, pokój niesie ludziom wszem...
Serdecznie zapraszamy Państwa na uroczystości wigilijne w przedszkolu:


SZANOWNI RODZICE!!!
Informujemy, że przerwa wakacyjna w Przedszkolu Miejskim nr 16 zaplanowana jest na dni 27.07.2020 – 23.08.2020
Zainteresowani miejscem w placówkach zastępczych, proszeni są o wpisanie się na listę u nauczycielek w grupach do 20 grudnia 2019 r. do godziny 15:00.

Informacja o liczbie dzieci potrzebujących opieki w czasie zamknięcia placówki macierzystej zostanie przekazana do Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Torunia, który opracuje plan wskazań do przedszkoli zastępczych. Następnie zostaną Państwo poinformowani o przydzielonym przedszkolu.

Rodzice którzy zadeklarują udział dziecka w zajęciach podczas przerwy wakacyjnej, a nie skorzystają z miejsca, będą zobowiązani pisemnie zawiadomić przedszkole zastępcze o tym fakcie na dwa dni przed rozpoczęciem przerwy wakacyjnej.

Zarządzenie nr 351 Prezydenta Miasta Torunia w sprawie ustalenia terminów przerw pracy w przedszkolach w roku 2020

Najważniejsze wydarzenia
GRUDZIEŃ


Harmonogram zajęć dodatkowych
rok szkolny 2019/2020
ODDZIAŁ I – „Kornelkowe Małpki” – dzieci 3-letnie w godzinach 14:45 – 15:00:
ODDZIAŁ II – „Kornelkowe Koziołki” – dzieci 4-letnie w godzinach 14:30 – 14:45:
ODDZIAŁ III – „Kornelkowe Jacki i Placki” – dzieci 5-letnie w godzinach 13:00 – 13:30:
ODDZIAŁ IV – „Kornelki” – dzieci 6-letnie w godzinach 13:30 – 14:00:
ODDZIAŁ V – „Kornelkowe Murzynki” – dzieci 5/6-letnie w godzinach 14:00 – 14:30:

© Przedszkole Miejskie nr 16 w Toruniu 2019