Przedszkole Miejskie
nr 16 w Toruniu

Aktualności

Szanowni Państwo!
Rada Rodziców na spotkaniu 17.09.2020 r. ustaliła nową stawkę w wysokości 20 zł miesięcznie.
Składkę proszę wpłacać na konto Rady Rodziców:
Bank Millenium: 07 1470 0002 2025 4889 7000 0001
tytułem: imię i nazwisko dziecka, grupa

UWAGA RODZICE! WAŻNE!
Uprzejmie proszę o zapoznanie się z procedurami obowiązującymi w Przedszkolu Miejskim nr 16:
Procedury bezpieczeństwa w okresie pandemii
Inne ważne dokumenty:
Prosimy o bieżące śledzenie ogłoszeń na stronie internetowej MEN TUTAJ oraz Urzędu Miasta Torunia TUTAJ

PRZERWA WAKACYJNA
Przerwa wakacyjna zaplanowana jest w okresie 26.07.2021 r. – 8.08.2021 r., w tym czasie przedszkole jest zamknięte i nie ma możliwości korzystania z przedszkoli zastępczych.
Prosimy o pisemne zadeklarowanie chęci skorzystania z usług przedszkola w okresie wakacyjnym. Deklarację można pobrać TUTAJ i wypełnioną oddać Paniom dyżurującym przy drzwiach wejściowych

Ze względu na konieczność udzielenia urlopów wypoczynkowych nauczycielom i pracownikom obsługi, prosimy o przemyślane deklarowanie pobytu dziecka w przedszkolu, umożliwi to sprawną organizację pracy i planowanie żywienia.
W pierwszej kolejności rozpatrywane będą wnioski obojga rodziców pracujących.

Bardzo prosimy o bieżące zgłaszanie ewentualnych rezygnacji z korzystania z przedszkola w okresie wakacyjnym.

Szanowni Państwo!
W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo dzieci, prosimy o zgłaszanie do wychowawców grup i dyrektora wszelkich przypadków wystąpienia u dzieci chorób zakaźnych i pasożytniczych.

Dotyczy to również przebywania dziecka lub współmieszkańców dziecka na kwarantannie bądź w izolacji w związku z zakażeniem SARS-CoV-2.

Przypominam, że zgodnie z „Procedurami bezpieczeństwa w okresie pandemii", rodzice przyprowadzają do przedszkola wyłącznie dzieci zdrowe, bez objawów chorobowych lub sugerujących chorobę zakaźną.

Z poważaniem
Jolanta Szkopińska
Dyrektor

ZEBRANIA ORGANIZACYJNE
Informujemy, że zebrania organizacyjne dla dzieci przyjętych od 1.09.2021 r. do przedszkola odbędą się w następujących terminach:

Zebrania odbędą się w salach z zachowaniem reżimu sanitarnego.
Na zebranie zapraszamy jednego rodzica (bez dziecka) w maseczce.

Komunikat MEiN w sprawie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci i rodziców.
Szczegółowe informacje - TUTAJ


JADŁOSPIS
7.06.2021 - 11.06.2021
PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK


Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności - TUTAJ


© Przedszkole Miejskie nr 16 w Toruniu 2021