Przedszkole Miejskie
nr 16 w Toruniu

Aktualności

JADŁOSPIS
Poniżej przedstawiamy jadłospis na dni 30.11.2020 - 4.12.2020:
PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK


Szanowni Państwo!
Rada Rodziców na spotkaniu 17.09.2020 r. ustaliła nową stawkę w wysokości 20 zł miesięcznie.
Składkę proszę wpłacać na konto Rady Rodziców:
Bank Millenium: 07 1470 0002 2025 4889 7000 0001
tytułem: imię i nazwisko dziecka, grupa

Magiczna Gwiazdka dla dzieci z Hospicjum Nadzieja
Zwracamy się do Państwa z gorącą prośbą o włączenie się w akcję „Magiczna Gwiazdka dla dzieci Hospicjum Nadzieja”. Chcemy dotrzeć z gwiazdkowymi prezentami do wszystkich dzieci, które czekają z utęsknieniem na ten magiczny czas.

Prosimy, aby artykuły spożywcze i kosmetyczne miały dłuższą datę ważności.
Prosimy o wkładanie ich do pojemnika w wiatrołapie w przedszkolu.
Zbiórkę prowadzić będziemy do 15 grudnia.

Lista potrzebnych artykułów dla dzieci:
Pełna lista potrzebnych artykułów jest również wywieszona na drzwiach w przedszkolu.

Dziękujemy!

UWAGA RODZICE! WAŻNE!
Uprzejmie proszę o zapoznanie się z procedurami obowiązującymi w Przedszkolu Miejskim nr 16:
Procedury bezpieczeństwa w okresie pandemii


Inne ważne dokumenty:
Prosimy o bieżące śledzenie ogłoszeń na stronie internetowej MEN TUTAJ oraz Urzędu Miasta Torunia TUTAJ

Szanowni Państwo!
W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo dzieci, prosimy o zgłaszanie do wychowawców grup i dyrektora wszelkich przypadków wystąpienia u dzieci chorób zakaźnych i pasożytniczych.

Dotyczy to również przebywania dziecka lub współmieszkańców dziecka na kwarantannie bądź w izolacji w związku z zakażeniem SARS-CoV-2.

Przypominam, że zgodnie z „Procedurami bezpieczeństwa w okresie pandemii", rodzice przyprowadzają do przedszkola wyłącznie dzieci zdrowe, bez objawów chorobowych lub sugerujących chorobę zakaźną.

Z poważaniem
Jolanta Szkopińska
Dyrektor

© Przedszkole Miejskie nr 16 w Toruniu 2020