Przedszkole Miejskie
nr 16 w Toruniu

Aktualności

Szanowni Państwo!
Rada Rodziców na spotkaniu 17.09.2020 r. ustaliła nową stawkę w wysokości 20 zł miesięcznie.
Składkę proszę wpłacać na konto Rady Rodziców:
Bank Millenium: 07 1470 0002 2025 4889 7000 0001
tytułem: imię i nazwisko dziecka, grupa

PRZERWA WAKACYJNA
Informujemy, że przerwa wakacyjna w naszym przedszkolu zaplanowana jest w okresie: 26.07.2021 – 08.08.2021
W tym czasie przedszkole będzie zamknięte.

Ze względu na zagrożenie zarażeniem COVID-19 nie planuje się organizowania tzw. przedszkoli zastępczych dla dzieci z innych placówek w czasie, gdy przedszkole macierzyste będzie zamknięte.
Z uwagi na bezpieczeństwo dzieci i pracowników przedszkoli, przez okres dwóch wakacyjnych tygodni rodzice będą musieli zapewnić opiekę dzieciom we własnym zakresie.

Zarządzenie Prezydenta Miasta Torunia - TUTAJ

Podsumowanie akcji „Zbieramy makulaturę"
Serdecznie dziękujemy za ogromne zaangażowanie w zbiórkę makulatury!
Podziękowanie i podsumowanie akcji - TUTAJ

UWAGA RODZICE! WAŻNE!
Uprzejmie proszę o zapoznanie się z procedurami obowiązującymi w Przedszkolu Miejskim nr 16:
Procedury bezpieczeństwa w okresie pandemii


Inne ważne dokumenty:
Prosimy o bieżące śledzenie ogłoszeń na stronie internetowej MEN TUTAJ oraz Urzędu Miasta Torunia TUTAJ

Narodowy Spis Powszechny
Na prośbę Prezydenta Miasta Torunia i Gminnego Biura Spisowego przekazujemy informację:
„Spisz się i wygraj cenne nagrody. Szansę ma każdy”

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań, który rozpoczął się 1 kwietnia 2021 r. i potrwa do 30 września, po raz pierwszy jest obowiązkowy i przeprowadzany jest metodą samospisu. Za jego organizację odpowiada Główny Urząd Statystyczny.

Każda osoba, która dokona samospisu w aplikacji w ramach Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań, może wziąć udział w loterii. Do wygrania atrakcyjne nagrody, w tym samochód osobowy. Dlatego zachęcamy – SPISZ SIĘ.

Wszelkie niezbędne informacje znajdziesz na stronie https://spis.gov.pl/ Tam również wypełnisz ankietę spisową.
Zajrzyj na stronę internetową https://loteria.spis.gov.pl/ i wygraj!

Informacje są również dostępne na stronie: https://www.torun.pl/spis2021/

Plakaty informacyjne: TUTAJ oraz TUTAJ

Szanowni Rodzice!
Dnia 12 maja 2021 r. obchodzimy XX rocznicę nadania imienia Kornela Makuszyńskiego naszemu przedszkolu.
Do 12 maja dzieci obejrzą film z uroczystości nadania imienia, która odbyła się 20 lat temu.

Z tej okazji, w najbliższą środę - 12 maja planujemy:
Prosimy, aby dzieci w tym dniu były odświętnie ubrane.

Plakat – XX rocznica nadania imienia

Szanowni Państwo!
W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo dzieci, prosimy o zgłaszanie do wychowawców grup i dyrektora wszelkich przypadków wystąpienia u dzieci chorób zakaźnych i pasożytniczych.

Dotyczy to również przebywania dziecka lub współmieszkańców dziecka na kwarantannie bądź w izolacji w związku z zakażeniem SARS-CoV-2.

Przypominam, że zgodnie z „Procedurami bezpieczeństwa w okresie pandemii", rodzice przyprowadzają do przedszkola wyłącznie dzieci zdrowe, bez objawów chorobowych lub sugerujących chorobę zakaźną.

Z poważaniem
Jolanta Szkopińska
Dyrektor

WYNIKI REKRUTACJI
Zgodnie z art. 158 ust. 1 upo oraz z § 11baa ust. 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 20 marca 2020 r. z późn. zm. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 , z którego wynika, że w postępowaniu rekrutacyjnym i uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022 wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów, o których mowa m.in. w ww. art. 158 ust. 1 upo, podaje się do publicznej wiadomości także na stronach internetowych tych jednostek, poniżej przedstawiamy wyniki rekrutacji:

Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych - TUTAJ

W związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, termin zebrania organizacyjnego z rodzicami dzieci nowo przyjętych zostanie ogłoszony w późniejszym okresie.

Procedura odwoławcza w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2021/2022

W przypadku nieprzyjęcia dziecka do przedszkola miejskiego, rodzic ma prawo skorzystać  z procedury odwoławczej opisanej w art. 158 ust. 6-9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 910; zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1378 oraz z 2021 r. poz. 4).
Poniżej opis procedury odwoławczej z uwzględnieniem tegorocznych terminów postępowań rekrutacyjnych określonych w  zarządzeniu Nr 21 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, a także terminów składania dokumentów do przedszkoli w roku szkolnym 2021/2022:

Komunikat MEiN w sprawie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci i rodziców.
Szczegółowe informacje - TUTAJ


JADŁOSPIS
3.05.2021 - 7.05.2021
PONIEDZIAŁEK
Święto Konstytucji 3 Maja – przedszkole zamknięte

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK


Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności - TUTAJ


© Przedszkole Miejskie nr 16 w Toruniu 2021