Przedszkole Miejskie
nr 16 w Toruniu

Aktualności

Szanowni Państwo!
W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo dzieci, prosimy o zgłaszanie do wychowawców grup i dyrektora wszelkich przypadków wystąpienia u dzieci chorób zakaźnych i pasożytniczych.
Dziękujemy!

Projekt „Wszystkie dzieci równe są"
Nasze przedszkole realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, który ma na celu poszerzenie oferty edukacyjnej dla dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego.
Więcej informacji TUTAJ

Szanowni Państwo!
Rada Rodziców na spotkaniu 17.09.2020 r. ustaliła nową stawkę w wysokości 20 zł miesięcznie.
Składkę proszę wpłacać na konto Rady Rodziców:
Euro Bank S.A.: 07 1470 0002 2025 4889 7000 0001
tytułem: imię i nazwisko dziecka, grupa

Najważniejsze wydarzenia
WRZESIEŃ


JADŁOSPIS
21.09.2020 - 25.09.2020
PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK


Strategia Rozwoju Edukacji Miasta Torunia na lata 2016-2023
Zachęcamy do zapoznania się ze Strategią uchwaloną przez Radę Miasta Torunia.
Strategia Rozwoju Edukacji Miasta Torunia na lata 2016-2023 - pdf

UWAGA RODZICE!

Prosimy o bieżące śledzenie ogłoszeń na stronie internetowej MEN TUTAJ oraz Urzędu Miasta Torunia TUTAJ

WAŻNE!!!
Uprzejmie proszę o zapoznanie się z procedurami obowiązującymi w Przedszkolu Miejskim nr 16:
Procedury bezpieczeństwa w okresie pandemii

Proszę o wypełnienie oświadczenia TUTAJ i dostarczenie go w formie papierowej w momencie przyprowadzenia dziecka do przedszkola (będzie również dostępne na miejscu).

Inne ważne dokumenty:

© Przedszkole Miejskie nr 16 w Toruniu 2020